Ny teknik skall minska antalet hjärnskakningar

Många är det ämnen som diskuteras i
media så här veckan innan årets stora match. Patriots Ben Jarvus Green Ellis har dock hamnat i media på grund av en lite annorlunda anledning. Som förste spelare i ligan kommer han nämligen bära en speciell hjälm, där spännet under hakan tydligen skall kunna registrera det våld som hans huvud utsätts för under en match.

Skulle det här experimentet fungera, skulle det innebära att en tränare kan plocka plocka en spelare av planen innan huvudet utsätts för alltför mycket stryk.

Tanken är självklart god och kommer som ett led i den debatt kring spelarnas hälsa som uppstått på grund av alla de hjärnskakningar som drabbat sporten. Flertalet spelare har dessutom vittnat om att de hellre mörkar en hjärnskakning
än missar en match. Genom att införa teknik lite detta kan dock tränare och ligan hjälpa spelarna att ta detta beslut. Ett beslut som
då förhoppningsvis kan förlänga karriärer.