Varför alla dessa flaggor?

I vår lilla NFL-skola har vi idag kommit till en sak som kan vara lite förbryllande. Varför denna förkärlek för att kasta gula och röda flaggor till höger och vänster?

Det här är inte så jättekonstigt egentligen. Men vi tar det ifrån början


Den gula flaggan

Den gula flaggan kastas i samband med att domaren ifråga ser ett regelbrott. Efter spelet brukar domarna konferera och huvuddomaren meddelar i sin mikrofon vad som skett och vad bestraffning skall bli. Notera att en kastad flagga inte behöver betyda att ett straff kommer att utdelas. Dels kan domarna komma fram till att det inte var något regelbrott. Dvs att de ändrar sig. Dels kan det icke bestraffade laget neka till domslutet och istället låta det som skedde på spelet bestå. Exempel på detta är om utfallet av spelet helt enkelt var bättre än att det utfall domarnas dom skulle ge. Gör ditt lag en touchdown är du oftast inte intresserad av något annat scenario. ((Jämför med den ”vanliga” fotbollen då domaren ibland låter spelet gå eftersom laget fortfarande har fördel av boll.))

Vad innebär det om en keps kommer flygande? Om en domare ser ett andra regelbrott under spelet kan han välja att kasta sin keps också. Eftersom han redan kastat sin gula flagga får han helt enkelt ta vad han har.

Den röda flaggan
Kastas av coacherna som en signal för att det vill ha en videogranskning på föregående spel. Coacherna har två möjligheter att, på det här sättet, ”utmana” (”Challenge”) domsluten. Domarna kommer då videogranska föregående spel och om det har 100%-bevis på att de har haft fel, så reviderar de sitt domslut. Om domslutet inte ändras förlorar coachen/laget som kastade flaggan en timeout. Skulle däremot coachen/laget lyckas med båda sina röda flaggor tilldelas de en tredje ”utmaning” (”Challenge”)

Hur är det med det där blåa som kommer flygande?
Den blåa, som egentligen inte är en flagga utan något bönpåseliknande, är tillför att markera positionen av en händelse. Typexempel på när domaren känner ett behov att markera positioner på planen är t.ex. vid en fumble. Skulle man efter spelet revidera något domslut, kan man ”enkelt” gå tillbaka och placera bollen på rätt ställe.

(Den här artikel ingår i vår NFL-skola och dess grundkurs. Texten är ämnad för dig som precis upptäckt sporten och som vill förstå mer rörande vad det är som händer. Om du vill se alla tidigare publicerade artiklar i serien så återfinns de i menyn under NFL-skolan >> Grundkurs.)